Poděkování / PF 2021

Vážení přátelé,

blíží se závěr letošního roku, sluší se poděkovat. Rád bych vám tímto poděkoval jménem svým i jménem celé naší organizace za podporu v roce 2020. Samozřejmě moje díky patří i realizačnímu týmu, masérům, mechanikům, rodičům, vedení Favoritu Brno a v neposlední řadě i partnerům.

Krásné Vánoce a úspěšný rok 2021 přeje František Trkal

Comments are closed.

Top