500+1 kolo – Velká cena ZEMAKO – od 21. května na brněnském velodromu – POZOR! bez přítomnosti diváků

54. ročník etapového bodovacího závodu na dráze s mezinárodní účastí 500+1 kolo • Velká cena ZEMAKO.

Z důvodu stanovených závazných hygienicko-protiepidemických podmínek pro konání významných sportovních akcí nebo soutěží se akce uskuteční bez přítomnosti diváků.

propozice zde

Program:

Den Etapa Čas Závod-kategorie Počet kol
pátek 21.5.2021 I. 16:00 200+1 kolo WJ 40 kol
    16:30 300+1 kolo MJ 60 kol
    17:15 300+1 kolo WE 60 kol
    18:00 500+1 kolo ME 100 kol
 
sobota 22.5.2021 II. 10:00 200+1 kolo WJ 40 kol
    10:30 300+1 kolo MJ 60 kol
    11:15 300+1 kolo WE 60 kol
    12:00 500+1 kolo ME 100 kol
 
  III. 13:30 200+1 kolo WJ 40 kol
    14:00 300+1 kolo MJ 60 kol
    14:45 300+1 kolo WE 60 kol
    15:30 500+1 kolo ME 100 kol
 
neděle 23.5.2021 IV. 10:00 200+1 kolo WJ 40 kol
    10:30 300+1 kolo MJ 60 kol
    11:15 300+1 kolo WE 60 kol
    12:00 500+1 kolo ME 100 kol
         
  V. 13:30 200+1 kolo WJ 40 +1 kolo
    14:00 300+1 kolo MJ 60 +1 kolo
    14:45 300+1 kolo WE 60 +1 kolo
    15:30 500+1 kolo ME 100 +1 kolo
    16:45 Vyhlášení výsledků všech kategorií

Pořádání sportovních akcí bude probíhat v souladu s v tu dobu platnými hygienicko-protiepidemickými podmínkami, pravidly a usneseními danými pro konání sportovních soutěží v době pandemie onemocnění COVID-19.

Všichni závodníci, členové organizačního týmu a všechny ostatní přítomné osoby (dále “povinná osoba”) jsou povinni při vstupu do areálu absolvovat vstupní filtr (vyplnit a odevzdat selfreporting formulář a nechat si změřit teplotu) a prokázat se negativním  vyšetřením na přítomnost viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR, ne starším 48 hodin od zahájení akce. Tato povinnost se nevztahuje na  povinné osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, nemají klinické známky onemocnění COVID-19, absolvovaly podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního výsledku RT-PCR testu a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní.

Comments are closed.

Top