SCM2020KRAJSKÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE #SCM2020

Cílem krajského sportovního centra označovaného SCM2020, je být subjektem fungující na krajské úrovni, využívající pro vytvoření kvalitních podmínek pro přípravu talentů všech dostupných technických, materiálních a personálních možností v kraji. Být subjektem, který podporuje talentované sportovce zařazené v olympijských disciplínách napříč celým krajem.

Důvod založení SCM2020

K 31.12.2016 zkončil olympijský cyklus, v rámci kterého byly při vybraných oddílech zřízeny Sportovní Centra Mládeže (SCM). Tyto sportovní centra se zaměřovala na práci s talentovanou mládeží napříč různými disciplínami. Zřizovatele těchto sportovních center mládeže (dále také SCM) byl Český Svaz Cyklistiky (ČSC).

ČSC na olympijský cyklus (2017-2020) zavedl nový model Sportovních Center. V tomto modelu je vytvořen prostor pro projekty tzv. Krajských Sportovních Center Mládeže. Zřizovateli těchto center jsou, (resp. mohou být) jednotlivé kraje, konkrétně Krajské Svazy Cyklistiky.

Tento návrh na zřízení nového Krajského Sportovního Centra se snaží respektovat stav vzniklý v předešlých obdobích, zachovat kontinuitu fungování, zejména z pohledu potřeb talentovaných sportovců, zároveň možnosti definovat nově statut Krajského Sportovního Centra a rozšířit jeho působnost do dalších disciplín, než bylo v minulém olympijském cyklu.

Priority nově vznikajícího Krajského Sportovního Centra jsou zvoleny s ohledem na seznam olympijských disciplín, možnosti sportovního zázemí dostupného v Jihomoravském kraji a potřeb jednotlivých disciplín při zajišťování kvalitní přípravy talentované mládeže. Hlavní prioritou jsou olympijské disciplíny, ale předpokládá se možnost zařadit do sportovního centra i mimořádné talenty z neolympijských disciplín.

SPONZOŘI

Top