Advokátní kancelář MT LEGAL podpořila cyklisty Favoritu.

 

Podporovatelem cyklistů favoritu Brno se stala jedna z předních právních kanceláří, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář (www.mt-legal.com).

Společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby v oblastech práva veřejného investování, informačních a komunikačních technologií, energetického, zdravotnického, vodohospodářského, stavebního, lesního, horního práva, práva životního prostředí, obchodního, občanského, správního, pracovního, práva EU, práva mezinárodního a práva v oblasti služeb obecného hospodářského zájmu – SGEI vodohospodářských infrastruktur, teplárenství, dopravní obslužnosti v oblasti autobusové i železniční dopravy. Nejvíce se zaměřuje na oblast veřejného investování se specializací na zadávání veřejných zakázek a uzavírání koncesních smluv (PPP), dále na veřejnou podporu a fondy EU. Ve všech uvedených oblastech specializace nabízí svým klientům rovněž zastupování v soudních a správních řízeních a v rozhodčích řízeních, vč. poradenství v oblasti práva mezinárodního (mezinárodní arbitráže).

“Dlouhodobě se angažujeme v rámci různých dobročinných akcí. Podpora brněnských cyklistů Favoritu je možností, jak pomoci mladým nadějím splnit si své sportovní sny. Zejména v době ovlivněné COVID-19 tvoří podpora mládežnického sportu významnou roli soukromého sektoru ve společnosti. Z mého pohledu mládež pocítila dopad opatření spojených s COVID-19 minimálně z pohledu sociálních kontaktů snad nejvíce. Věřím, že budeme tímto krokem inspirovat i další společnosti v podpoře sportovních nebo obdobných organizací, kde mládež může i přes značná omezení dále budovat a rozvíjet mezilidské vztahy jiným než pomocí sociálních sítí.” řekl Milan Šebesta, jeden z partnerů MT LEGAL.

MT Legal využívá rozsáhlých zkušeností jednotlivých členů právnického týmu, který dnes tvoří více než 20 kvalifikovaných právníků. S ohledem na potřebu komplexního pokrytí požadavků klientů kancelář spolupracuje trvale s řadou externích konzultantů a znalců, ať již v oblasti ekonomického či daňového poradenství, či z prostředí IT/ICT, energetiky (vč. EPC projektů), čerpání prostředků z fondů EU. Díky tomu je společnost schopna poskytovat plně kvalifikované poradenství přesně dle specifických potřeb klienta. Právní specialisté MT Legal pravidelně publikují v odborných mediích a přednáší na vědeckých konferencích a odborných seminářích.

Právní služby společnosti jsou v současné době dostupné klientům na celém území České republiky, a to prostřednictvím kanceláří v Praze, Brně a Ostravě. Díky zahraničním partnerům poskytuje právní poradenství také v jiných členských zemích Evropské unie i mimo ni.

Ve firemním žebříčku „Právnická firma roku“ získala kancelář MT Legal nejvyšší ocenění v kategorii „Veřejné zakázky“ již celkem čtyřikrát, a to v letech 2020, 2018, 2015 a 2014. Jedná se o prestižní soutěž pořádanou společností EPRAVO.CZ pod odbornou záštitou České advokátní komory a Ministerstva spravedlnosti ČR. V roce 2012 kromě toho získala MT Legal také nejvyšší ocenění ve firemním žebříčku „Právnická firma roku“ v kategorii „Regionální kancelář“.  V kategorii „Právo informačních technologií“ ve stejném firemním žebříčku, bývá kancelář MT Legal pravidelně zařazována mezi velmi doporučované a doporučované kanceláře (TOP 5 a TOP 10). V kategorii Veřejné zakázky se MT Legal umisťovala v letech, kdy nebyla hodnocena jako vítězná, vždy mezi velmi doporučovanými (TOP 5).

Děkujeme Team FAVORIT

Comments are closed.

Top