Hobby závod ROAD CUP 2024

Ku příležitosti konání závodů Českého poháru mládeže a žen v Náměšti nad Oslavou pořádáme také vložený závod pro zájemce z řad veřejnosti, hobby a amatérských cyklistů, který bude celý závodní den otevírat. Hobby závod je zařazen do seriálu amatérských závodů ROAD CUP 2024

Závod se koná na stejné trase jako mládežnický pohár. Délka okruhu je 10 kilometrů a nechybí na něm stoupání ani otevřené roviny, které závodníky prověří v umění jízdy “na větru”. 

Propozice

Ke stažení zde: Náměšť nad Oslavou_propozice

Pořadatel TJ Favorit Brno, z.s.
Termín sobota 13. 4. 2024
Místo konání Náměšť nad Oslavou, Masarykovo náměstí
Ředitel závodu Zdeněk Valenta
Velitel trati Josef Vaishar, +420 739 409 338
Hlavní rozhodčí deleguje ČSC
Lékař závodu Ondřej Karpíšek, +420 605 446 901
Startující hobby kategorie muži 18 – 45 (ročník 2006 – 1979)
  muži 46+ (ročník 1978 a starší)
  ženy 18+ (ročník 2006 a starší)
Startovné 400,-; platba pouze online při přihlášení (na místě není možné)
Přihlášky od 27. 3. do čtvrtka 11. 4. výhradně přes webové rozhraní SPORTSOFT.cz; maximální počet 200 startujících; přihlášení na místě není možné
Prezentace a výdej start. čísel sobota 13. 4. od 7:45 do 8:45, Městský úřad, Masarykovo nám. 104
Startovní čísla a čipy čipy je každý závodník povinen po skončeném závodě vrátit v místě prezentace. Za ztrátu či jeho poškození bude účtován poplatek 3 000 Kč.
Trasa závodu viz trasa
Délka 6 okruhů » celkem 60 km (společná pro všechny hobby kategorie)
Čas startu 9:00 (společný pro všechny hobby kategorie)
Mechanické vozy pro hobby závody jsou mechanické vozy zakázány.
Časový limit závodníci, mající ztrátu jednoho okruhu, budou odvoláni! Odvolaní závodníci budou ve výsledcích uvedeni s -1 okruhem.
Předpis Trasa závodu je pro veřejnou dopravu zjednosměrněna. Každý závodník je povinen dodržovat ustanovení Zákonu o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. a jeho pozdějších novel. Všichni účastníci jsou povinni řídit se pokyny policie a pořadatelské služby. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Všichni účastníci musí být během celého závodu vybaveni plnou přilbou, mít řádně připevněné startovní číslo a zaplacené startovné. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu, a to z důvodů nepředvídatelných okolností. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za zdravotní stav účastníků, technický stav kola atd. Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé v souvislosti se závodem.
Vyhlášení výsledků do 30 minut po projetí prvního závodníka cílem
Účast na pódiu první tři z každé kategorie; za nedostavení se k slavnostní dekoraci vítězů ztrácí závodník právo na cenu
Ceny věcné ceny
GDPR Účastník závodu souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely evidence na startu a v cíli. Činnost na závodě bude audiovizuálně dokumentována v rámci jeho zpravodajské a propagační činnosti.
Top